• اکباتان استون توليد  کننده انواع سنگ هاي مصنوعي و پليمري تزئيني ، تابلو سنگ ، آجر ، کف و نما بتن اکسپوز، طرح هاي خاص و سفارشي  انواع رزين هاي ضد آب و جلا دهنده

  • Ekbatan Stone Manufacturer  Luxury polymeric stone veneers for walls, flooring and facades Exposed concretes, brick Custom and special designs Resins for water proof and super gloss coating

  • اکباتان استون توليد  کننده انواع سنگ هاي مصنوعي و پليمري تزئيني ، تابلو سنگ ، آجر ، کف و نما بتن اکسپوز، طرح هاي خاص و سفارشي  انواع رزين هاي ضد آب و جلا دهنده

سنگ های کف

سنگ های کف اکباتان استون با کیفیتی عالی نقشی منحصر به فرد به فضای مورد استفاده می دهند.
بسیارمناسب جهت محوطه ها، پیاده روها، باغات، ویلا، پارک ها و مبلمان شهری می باشند.
این محصولات به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بالایی برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند.
در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام بوده و با تنوع فراوان در رنگ بندی و طرح، جلوه ای بسیار زیبا به کار می دهند.
این محصولات را می توان به سفارش مشتری در ضخامت های مختف از 1.5 تا 4.5 سانتی متر تولید نمود.

محصولات سنگ های کف

flooring stone سنگ کف آجری

آجری
سنگ کف آجری اکباتان استون در رنگهای اصلی ترکیبی سفید, قرمز, زرد, طوسی قابل تولید میباشد.
به هنگام بارش برف لغزنده نمی باشد و بسیار مناسب مناطق سردسیر است.
به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بیشتری برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند و در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 2.5 سانتی متر بوده که ضخامت آن نیز از 1.5 تا 4.5 سانتی متر قابل تغییر بوده و ابعاد آن 20 * 10 سانتی متر می باشد.

جالیز عربی
سنگ کف جالیز عربی اکباتان استون زیباترین و یکی از پر فروش ترین محصولات در حوزه سنگ های کف بوده و در رنگهای اصلی و به صورت ترکیبی سفید- قرمزو زرد-قرمز قابل تولید میباشد.
به هنگام بارش برف لغزنده نمی باشد و بسیار مناسب مناطق سردسیر است.
به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بیشتری برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند و در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 2.5 سانتی متر بوده که ضخامت آن نیز از 1.5 تا 4.5 سانتی متر قابل تغییر می باشد. که 11گل بزرگ و 11گل کوچک یک متر مربع می باشد.

flooring stone سنگ کف جالیز عربی
flooring stone سنگ کف خورشیدی

خورشیدی
سنگ کف خورشیدی اکباتان استون یکی از پر فروش ترین محصولات در حوزه سنگ های کف بوده و در رنگهای اصلی سفید، قرمز، زرد، نوک مدادی، طوسی و یا سفارشی خریدار قابل تولید میباشد.
به هنگام بارش برف لغزنده نمی باشد و بسیار مناسب مناطق سردسیر است.
به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بیشتری برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند و در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 2.5 سانتی متر بوده که ضخامت آن نیز از 1.5 تا 3 سانتی متر قابل تغییر می باشد و ابعاد آن 40 *40 سانتی متر می باشد.

شنی
سنگ کف شنی حاشیه دار اکباتان استون پر فروش ترین محصول در حوزه سنگ های کف بوده و در رنگهای اصلی سفید، قرمز، زرد، نوک مدادی، طوسی و یا سفارشی خریدار قابل تولید میباشد.
به هنگام بارش برف لغزنده نمی باشد و بسیار مناسب مناطق سردسیر است.
به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بیشتری برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند و در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 2.5 سانتی متر بوده که ضخامت آن نیز از 1.5 تا 4.5 سانتی متر قابل تغییر می باشد و ابعاد 40 *40 سانتی متر می باشد.

flooring stone سنگ کف شنی
flooring stone سنگ کف قلوه ای

قلوه ای
سنگ کف قلوه ای اکباتان استون در رنگهای اصلی سفید، قرمز، زرد، نوک مدادی، طوسی و یا سفارشی خریدار قابل تولید میباشد.
به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بیشتری برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند و در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 3 سانتی متر بوده و ابعاد آن 40 *40 سانتی متر می باشد.

گرانیتی
سنگ کف گرانیتی اکباتان استون رنگهای اصلی سفید، قرمز، زرد، نوک مدادی، طوسی و یا سفارشی خریدار قابل تولید میباشد.
به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بیشتری برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند و در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 1.5 سانتی متر بوده و ابعاد 40 *40 سانتی متر می باشد.

flooring stone سنگ کف گرانیتی
flooring stone سنگ کف واش بتن

واش بتن
سنگ کف واش بتن اکباتان استون رنگهای اصلی سفید، قرمز، زرد، نوک مدادی، طوسی و یا سفارشی خریدار قابل تولید میباشد.
به نسبت جالیزهای بتنی و موزائیک و ... از مقاومت بسیار بیشتری برخوردارند و حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارند و در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 2.5 سانتی متر بوده که ضخامت آن نیز از 1.5 تا 4.5 سانتی متر قابل تغییر می باشد و ابعاد 40 *40 سانتی متر می باشد.

نابینایان
سنگ کف نابینایان اکباتان استون به صورت هفت خط در رنگهای اصلی سفید، قرمز، زرد، نوک مدادی، طوسی قابل تولید میباشد.
این محصول حالت خود تمیزشوندگی بعد از بارش برف وباران دارد. در مقابل سرما و یخ زدگی بسیار بادوام می باشد.
پشت محصولات اسکپ گزاری شده و به طور استاندارد دارای ضخامت تقریبی 2.5 سانتی متر بوده که ضخامت آن نیز از 1.5 تا 4.5 سانتی متر قابل تغییر می باشد و ابعاد 40 *40 سانتی متر می باشد.

flooring stone سنگ کف نابینایان